Statuten & notulen

De statuten van de Oranjevereniging Baambrugge worden in 2023 vernieuwd. De definitieve versie verschijnt binnenkort op deze pagina.

Notulen van de Ledenvergaderingen worden hier gedeeld als deze definitief zijn bevonden.

De notulen van de Ledenvergadering van 2022 zijn hier te downloaden.