Steun ons

De huis-aan-huis collecte lopen we dit jaar in de week van 15 april.

Gelukkig zijn vele Baambruggers lid van de Oranjevereniging en met deze gelden kunnen we een aangepast programma aanbieden en de hiervoor gemaakte kosten betalen. Toch willen wij aan diegenen die nog geen lid zijn vragen om ons voor de toekomst te steunen door ook lid te worden.
Ook eenmalige donaties zijn natuurlijk van harte welkom.

Eenmalige donatie
Er is geen minimum bedrag voor een eenmalig donatie. U kunt uw eenmalige donatie overmaken naar NL39 RBRB 0928 9661 00 t.n.v. Oranjevereniging Baambrugge. Doneren via de volgende link is ook mogelijk: https://diensten.regiobank.nl/online/betaalverzoek/#/d54a252d-dcea-48d0-81aa-105a7e140295-43aOIWyLIzQD4bl9lQEfle5NA0oxrA4u

Aanmelden als lid
Aanmelden als lid van de Oranjevereniging Baambrugge is eenvoudig. Om het makkelijk en kort te houden, hebben wij maar een paar gegevens van u nodig. U krijgt dan eenmaal per jaar een brief met een verzoek om geld over te maken. Wat we met uw geld allemaal kunnen doen, leggen we hier uit.

Bij voorbaat dank!