Steun ons

Door het coronavirus kunnen we dit jaar geen huis-aan-huiscollecte lopen en kunnen we Koningsdag helaas niet vieren zoals we in Baambrugge gewend zijn. Alle voorbereidingen waren natuurlijk wel al in volle gang. Gelukkig zijn vele Baambruggers lid van de Oranjevereniging en met deze gelden kunnen we de reeds gemaakte kosten betalen. Ook gebruiken we een deel van de donatie van Baambrugge Culinair. Toch willen wij aan diegenen die nog geen lid zijn, vragen om ons voor de toekomst te steunen door ook lid te worden.
Ook eenmalige donaties zijn natuurlijk van harte welkom.

Eenmalige donatie
Er is geen minimum bedrag voor een eenmalig donatie. U kunt uw eenmalige donatie overmaken naar NL39 RBRB 0928 9661 00 t.n.v. Oranjevereniging Baambrugge.

Aanmelden als lid
Aanmelden als lid van de Oranjevereniging Baambrugge is eenvoudig. Om het makkelijk en kort te houden, hebben wij maar een paar gegevens van u nodig. U krijgt dan eenmaal per jaar een brief met een verzoek om geld over te maken. Wat we met uw geld allemaal kunnen doen, leggen we hier uit.

Bij voorbaat dank!