Over de OVB

De Oranjevereniging Baambrugge (OVB) organiseert verschillende activiteiten rondom feestdagen zoals Koningsdag. Zij bekostigt dit door:

  • de leden;
  • de lijstcollecte (bij de inwoners van Baambrugge wordt het programmaboekje aangeboden en wij ontvangen dan vaak een extra bijdrage);
  • de gemeentelijke subsidie (kleine bijdrage per inwoner).

De OVB is opgericht op 11 oktober 1933.

Het doel, zoals het in de oude statuten staat, is:
Bij allen, die verknocht zijnde aan ons Oranjehuis, de draagster van de kroon met hartelijke gezindheid toegenegen zijn, het saamhorigheidsgevoel op te wekken of te versterken, dat gevoel in het bijzonder op nationale feestdagen gelegenheid te geven zich te uiten, en zoo mogelijk in goede banen te leiden.

Voorbeelden van door de OVB georganiseerde activiteiten zijn:

  • Dorpsontbijt
  • Bevrijdingsvuur halen uit Wageningen
  • Fietspuzzeltochten
  • Beschuit met muisjes bij de geboorte van de prinsessen
  • Kroningsactiviteiten
  • Millenniumfeest

Wist u dat veel van de spelletjes door de Oranjevereniging Baambrugge zelf zijn gemaakt!